Ubezpieczenie OC

Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021.

Nowa umowa gwarantuje:

 • Rozszerzenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia,
 • Obniżenie składek za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia (w dwóch najpopularniejszych wariantach obniżka wynosi 52% i 36%).
 • Propozycję nowych wariantów sum we wszystkich rodzajach ubezpieczeń ubezpieczenia (aż do 2 mln euro w ubezpieczeniu obowiązkowym, nowe sumy dla kancelarii, adwokatów wykonujących funkcje zlecone, aplikantów).
 • Usprawnienie procesu likwidacji szkód zewnętrznego likwidatora w postaci kancelarii adwokackiej.
 • Możliwość skorzystania przez adwokatów z usług brokera w procesie likwidacji szkody

Proponowane warianty ubezpieczenia:

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR. Ubezpieczenie dodatkowe obejmuje szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia oraz uchybienia popełnione w okresie ubezpieczenia.

Suma podstawowa (1):

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

50.000 EUR [   ]

brak

10 zł

30 zł

100.000 EUR [   ]

250.000 EUR

25 zł

75 zł

150.000 EUR [   ]

250.000 EUR

70 zł

210 zł

200.000 EUR [  ]

250.000 EUR

88 zł

264 zł

250.000 EUR [   ]

250.000 EUR

123 zł

369 zł

300.000 EUR [   ]

250.000 EUR

161 zł

483 zł

400.000 EUR [   ]

250.000 EUR

200 zł

600 zł

500.000 EUR [   ]

250.000 EUR

220 zł

660 zł

1.000.000 EUR [   ]

250.000 EUR

257 zł

771 zł

1.500.000 EUR [   ]

250.000 EUR

326 zł

978 zł

2.000.000 EUR [   ]

250.000 EUR

406 zł

1,218 zł

1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

 • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.
 • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
 • Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł.
 • Rażące niedbalstwo adwokata.
 • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
 • Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 200.000 zł.
 • OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • Klauzula zniszczenia, zaginięcia i utraty dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

 

Deklaracja OC

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.