Linki

Aktualizacja wysokości składek na potrzeby Izby Adwokackiej w Radomiu

      Niniejszym informujemy, iż w związku z uchwałą podjętą na Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym Izby Adwokackiej w Radomiu w dniu 18 czerwca 2016 r. zmianie uległy wysokości składek odprowadzanych na potrzeby Izby. Z dniem 01 września 2016 r. podniesiona została składka na potrzeby Izby Adwokackiej o 60 złotych dla wszystkich adwokatów.

       Z dniem 01 września 2016 r. winny być one wnoszone w następujacych wysokościach:
- 230 zł/m-c – adwokaci wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej lub spółce;
- 160 zł/m-c – wykonujący zawód: adwokaci emeryci (składka płatna począwszy od miesiąca następującego po uzyskaniu uprawnień emerytalnych)
  i renciści

- 50 zł/m-c – aplikanci adwokaccy

- OC – składka według zadeklarowanej kwoty

 

       Ponadto informujemy, iż zgodnie z trecią uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu o numerze 6/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r., z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r., kobiety - adwokaci są zwolnione od naliczania i zapłaty składek na rzecz Izby,  poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy.

 

 

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.