Ogłoszenia

Ubezpieczenie OC

Poniższa tabela przedstawia pełne koszty ubezpieczenia ponoszone przez adwokata:

Suma podstawowa

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

Składka roczna

50.000 EUR

brak

18zł 3 zł = 21zł

63 zł

252 zł

100.000 EUR

250.000 EUR

25 zł 10 zł 3 zł = 38 zł

114 zł

456 zł

150.000 EUR

250.000 EUR

72 zł 10 zł 3 zł = 85 zł

255 zł

1.020 zł

200.000 EUR

250.000 EUR

99 zł 10 zł 3 zł = 112 zł

336 zł

1.344 zł

250.000 EUR

250.000 EUR

123 zł 10 zł 3 zł = 136 zł

408 zł

1.632 zł

300.000 EUR

250.000 EUR

161 zł 10 zł 3 zł = 174 zł

522 zł

2.088 zł

400.000 EUR

250.000 EUR

199 zł 10 zł 3 zł = 212 zł

636 zł

2.544 zł

500.000 EUR

250.000 EUR

218 zł 10 zł 3 zł = 231 zł

693 zł

2.772 zł

1.000.000 EUR

250.000 EUR

256 zł 10 zł 3 zł = 269 zł

807 zł

3.228 zł

Więcej informacji

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.