Władze

Władze

IZBA  ADWOKACKA  w  RADOMIU

OKRĘGOWA  RADA  ADWOKACKA

 

 

Dziekan

- adw. Marek Jagielski

 

Wicedziekan

- adw. Tomasz Burda

 

 

Skarbnik

Sekretarz

- adw. Grzegorz Kaczmarek

- adw. Robert Wójcik

 

Zastępca Sekretarza

- adw. Jarosław Grabkowski

 

Członek Rady

- adw. Ewelina Leszczyńska

 

 

Członek Rady

Członek Rady

- adw. Anna Gębczyk

- adw. Jarosław Krawczyk

 

Cłonek Rady

- adw. Daniel Stańczyk

 

SĄD  DYSCYPLINARNY

 

 

Prezes

- adw. Jarosław Wołos

 

Członkowie   :

- adw. Bogumiła Bartosiak

 

 

- adw.  Katarzyna Marzec

 

 

- adw.  Karol Wróbel

 

 

- adw.  Julia Kobyłka

 

 

- adw.  Piotr Kostrzewa

 

 

- adw.  Anna Lejzak

 

 

- adw.  Karol Pomorski

 

 

- adw.  Aleksandra Danisz-Stępniewska

 

 

- adw.  Artur Miłecki

 

 

- adw.  Marta Palacz-Miłecka

   

- adw.  Paweł Stępniewski

   

- adw.  Sebastian Gomuła

 

 

- adw.  Andrzej Sołtysiak

   

- adw.  Dariusz Adamczyk

 

RZECZNIK  DYSCYPLINARNY

 

Rzecznik Dyscyplinarny

- adw.  Paweł Piechurski

 

Z-ca Rzecznika:

- adw.  Andrzej Kowalik

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 

Przewodniczący

- adw. Rafał Fijałkowski

 

Członkowie :

- adw. Kamil Fortuna

 

 

- adw. Mateusz Sitko

 

 

- adw. Anna Szwarc-Szewczyk

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.