ŚRODOWISKOWY KONKURS KRASOMÓWCZY

W dniu 11 czerwca 2016 r. w siedzibie Okregowej rady Adwokackiej w Radomiu odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy. Udział w Konkursie wzięli aplikanci adwokaccy z Izb: białostockiej, lubelskiej, płockiej i radomskiej - łącznie 10 osób. Zwycięzcą Konkursu został aplikant adwokacki Michał Rozkosz z Izby Adwokackiej w Płocku.

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.