SPOTKANIE OPŁATKOWE 2016

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. spotkaliśmy się w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego, aby podzielić się opłatkiem.

Naszą uroczystość zaszczycili znakomici goście: ks. bp. Henryk Tomasik - Ordynariusz Diecezji Radomskiej, Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia, Konrad Frysztak - Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, sędzia Jacek Łata - Prezes Oddziału Radomskiego Stowarszyszenia Sędziów Polsakich "Iustitia".

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski, a także zaproszeni Goście.

Spotkanie umilił swoim występem zespół "Zakrzewiaki" z Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie. Nastepnie odbył się koncert trio akordeonowego z radomskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga "Accordions For World", które zaprezentowało piękne kolędy oraz utwory klasyczne w bardzo ciekawych aranżacjach.

Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia dobrego i szczęśliwego 2017 roku.

DSC 3185

DSC 3195

DSC 3199

DSC 3219 1

DSC 3231

DSC 3235

DSC 3237

DSC 3240

DSC 3244

DSC 3266
Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.