Ślubowanie adwokackie 2018

W dniu 11 lipca 2018 r. w siedzibie Izby Adwokackiej w Radomiu miało miejsce uroczyste ślubowanie adwokackie. W szeregi Radomskiej Adwokatury wstąpiło 7 młodych adeptów sztuki prawniczej.

Dziekan ORA adw. Marek Jagielski powitał nowych adwokatów, ich rodziny i patronów, a także przybyłych gości. Dziekan pogratulował ślubującym adwokatom osiągniętego wyniku na egzaminie zawodowym.

Ślubowanie odebrał Dziekan adw. Marek Jagielski, który zwrócił uwagę na treści zawarte w ustawie Prawo o adwokaturze. Dziekan przypomniał, że każdy adwokat jest adwokatem praw człowieka a Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowania prawa. 

Podziękowania w imieniu ślubujących adwokatów złożyła adw. Malwina Adamczyk.

20180711 140346

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20180711 141855

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20180711 142454 

 

 

 

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.